ตะกั่วและสารหนูในเหล้าขาว

สุราขาวหรือเหล้าขาวคือ สุรากลั่นที่ไม่มีเครื่องย้อมหรือสิ่งผสมปรุงแต่ง ซึ่งเป็นเหล้าที่ได้จากการหมักน้ำตาลจากข้าว หรือข้าวโพด หรืออ้อย

แล้วนำเหล้าหมักที่ได้ไปผ่านกระบวนการกลั่น เพื่อให้มีดีกรีสูงขึ้นจนได้เป็นเหล้าขาวที่มีแอลกอฮอล์ไม่เกิน 80 ดีกรี ด้วยความที่วัตถุดิบตั้งต้นของเหล้าขาวเป็นผลผลิตทางการเกษตร ฉะนั้นวัตถุดิบที่ใช้หมักเหล้า หากมีการปนเปื้อนของโลหะหนักที่เป็นอันตราย เช่น ตะกั่ว สารหนู ซึ่งอาจปนเปื้อนจากดิน น้ำและสารเคมีต่างๆ ที่ใช้ในระหว่างการเพาะปลูกก็อาจทำให้พบการปนเปื้อนในเหล้าขาวด้วยได้

สารหนูในเหล้าขาว

อันตรายของตะกั่วคือ เมื่อมันเข้าสู่ร่างกายจะไปจับยึดกับเม็ดเลือดแดง ทำให้ลดการสร้าง heme องค์ประกอบสำคัญของเม็ดเลือดแดง และตะกั่วยังมีผลต่อตับ หัวใจและเส้นเลือดอีกด้วย ส่วนอันตรายของสารหนูคือ มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจโดยตรงเกิดภาวะหัวใจเสียจังหวะ และมีผลต่อหลอดเลือดส่วนปลายที่สำคัญ

ทำให้เกิดมะเร็งในอวัยวะต่างๆ เช่น ปอด ตับ ไต เป็นต้น สถาบันอาหารได้สุ่มตัวอย่างเหล้าขาวจำนวน 5 ตัวอย่าง จาก 5 ร้านค้า ที่วางขายตามท้องตลาดในเขตกรุงเทพฯ จังหวัดนครปฐมและราชบุรี เพื่อนำมาวิเคราะห์ปริมาณตะกั่วและสารหนูปนเปื้อน ผลปรากฏว่าทุกตัวอย่างไม่พบการปนเปื้อนของตะกั่วและสารหนูเลย

อ่านข่าวเพิ่มเติม : เชื้อก่อโรคกับยำปูม้า (ดิบ)