25 พ.ย.นี้! “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล” เตรียมอัปเดตผลงานเด่นรอบปี พร้อมประเด็นท้าทาย เพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลด้วยความเชื่อมั่นขึ้นอีกระดับ

25 พ.ย.นี้! “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล” เตรียมอัปเดตผลงานเด่นรอบปี พร้อมประเด็นท้าทาย เพื่อพาคนไทยก้าวสู่ชีวิตดิจิทัลด้วยความเชื่อมั่นขึ้นอีกระดับ

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) เตรียมจัดงานใหญ่ “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล” ส่งท้ายสิ้นปีกับก้าวสำคัญของการยกระดับชีวิตดิจิทัลของคนไทย ครั้งแรก! ของการเปิดผลการดำเนินงานเด่นในรอบปี 2565 ETDA กับการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางออนไลน์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงการส่งเสริมทั้งภาคเอกชน สนับสนุนภาครัฐ และประชาชน สู่ชีวิตดิจิทัลที่ดีขึ้นอย่างไร? พร้อมเปิดทิศทางอนาคตกับประเด็นท้าทายในการขับเคลื่อนชีวิตดิจิทัลของคนไทย ให้ดีกว่าที่เคย ในปี 2566 กับโจทย์ใหญ่ #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล และไฮไลท์พิเศษ! การพูดคุยกับผู้นำสายดิจิทัล และผู้ประกอบการอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของไทย ที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง ‘วันนี้?อะไรที่ทำให้เราต้องมองถึงเรื่องของความสุขในวันที่เทคโนโลยีไปไกล’ สดพร้อมกัน 25 พ.ย.นี้ ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA THAILAND

ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า การส่งเสริม สนับสนุนให้ประเทศมีการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีความมั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นในการใช้งาน ยกระดับชีวิตคนไทยให้ดีกว่าที่เคยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คือ บทบาทสำคัญที่ ETDA ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านการดำเนินงานหลักๆ 5 ส่วนด้วยกันได้แก่ 1. การผลักดัน National Strategic plan เร่งเครื่องธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ผ่านแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมฯ ชาติ 2. การส่งเสริมให้เกิด Digital ID Ecosystem เพื่อให้พร้อมรองรับการใช้งาน Digital ID ในวงกว้าง 3 การกำกับ ดูแล Digital Platform ให้เกิดความเป็นธรรม โปร่งใสในการแข่งขัน และการให้บริการ 4. Digital Adoption & Transformation ยกระดับการทำงาน ธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 5. Human Development ร่วมพัฒนาคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตอย่างรู้เท่าทัน ช่วยเหลือทันที?เมื่อตกเป็นเหยื่อ ซึ่งงานในแต่ละส่วนจะเป็นการดำเนินงานที่การเชื่อมโยงกันเพื่อสนับสนุน และช่วยยกระดับชีวิตดิจิทัลของคนไทยในทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการ SMEs ผู้ให้บริการ Service Providers และการดำเนินงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ที่สำคัญ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา ETDA พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ ร่วมเดินหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เป็นกลไกสำคัญ พร้อมทั้งการจัดทำข้อเสนอแนะ มาตรฐานต่างๆ เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อให้สามารถไปต่อได้เทียบเท่าสากล ท่ามกลางความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายมิติที่เกิดขึ้น

ดังนั้น เพื่อให้คนไทยทุกกลุ่มได้เห็นภาพชัดขึ้นว่าในปี 2565 ภายใต้งานสำคัญ 5 ส่วนดังกล่าวที่ ETDA ได้ดำเนินงานตลอดทั้งปีนั้น ได้เข้ามาช่วยยกระดับที่ทำให้คนไทยง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มั่นใจขึ้น ปลอดภัยขึ้นในโลกดิจิทัล อย่างไรบ้าง และในอนาคตเราจะดีขึ้นกว่าที่เคยได้อย่างไร เพื่อให้พร้อมสู่ก้าวใหม่ของชีวิตดิจิทัลที่ดีกว่าที่เคย?. ETDA จึงได้จัดงาน “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล” (Build a Better Digital Life) ขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. นี้ เพื่อเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับชีวิตดิจิทัลของคนไทย กับครั้งแรก! ของปี ในการเปิดเผยผลการดำเนินงานของ ETDA ในรอบปี 2565 และก้าวต่อไปในปี 2566 จากปัจจุบันสู่อนาคตในวันที่ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัลแล้ว เราจะดีได้อีกอย่างไร พร้อมเปิดทิศทางอนาคตการขับเคลื่อนธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้พร้อมสู่สังคมและเศรษฐกิจดิจิทัล ภายใต้โจทย์ใหญ่ #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล

25 พ.ย.นี้

นอกจากนี้ ภายในงานดังกล่าวยังมีไฮไลท์พิเศษที่น่าติดตาม คือ การสะท้อนมุมมองจากผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการธุรกรรมฯ (คณะกรรมการระดับชาติ) คณะกรรมการกำกับ สพธอ. (บอร์ด ETDA) ที่จะมาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดประสบการณ์ว่า อะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดในวันที่ประเทศเข้าสู่ดิจิทัล เรื่องไหน?ที่เราต้องไปต่อและทำให้ได้ ภาพความสุขควรเป็นแบบไหน? ในวันที่คนไทยใช้ชีวิตดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบมากขึ้น ในหัวข้อ “The Way to Happiness in the Digital Life” ภาพความสุขในอนาคต เมื่อชีวิตคนไทยเปลี่ยนผ่านสู่ชีวิตดิจิทัล และ Panel Talk: Create Digital to Spread Happiness “วันนี้?อะไรที่ทำให้เราต้องมองถึงเรื่องของความสุขในวันที่เทคโนโลยีไปไกล” โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากหลายสาขา ทั้งในมุมสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บริหารสายดิจิทัล นำโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA ผู้บริหารสถาบัน ADTE พร้อมด้วย ผู้ประกอบการอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทย! ที่จะมาร่วมแชร์ไอเดีย แนวคิด อาทิ กลยุทธ์อย่างสร้างสรรค์ ผนวกเทคโนโลยีดิจิทัล สู่การสร้างโอกาส ตอบโจทย์เทรนด์อนาคต เคล็ดลับการบาลานซ์ ‘ความสุข’ กับ ‘การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์’ ต่อยอดการใช้ประโยชน์ดิจิทัลแบบใหม่ พร้อมกิจกรรมต้อนรับปี 2566 ด้วยงานใหญ่ จัดเต็มครั้งแรกของ ETDA และพาร์ทเนอร์ ทั้งไทยและต่างประเทศ กับมหกรรมรวมพลคนดิจิทัลแห่งปี “Digital Governance Thailand (DGT 2023): Happiness Creation”

สำหรับผู้สนใจ สามารถรับชมและร่วมงาน “ETDA 12 ปี #ชีวิตดี เมื่อมีดิจิทัล” ได้ที่เพจ ETDA Thailand https://www.facebook.com/ETDA.Thailand ในวันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ เวลา 13.30-16.00 น. ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ ETDA Thailand