ttb ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 ต.ค. 65

ttb ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 ต.ค. 65

การเงิน

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยเงินกู้ มีผล 1 ต.ค. 65

เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 65 นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ttb กล่าวว่า จากการที่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน หรือ กนง. ได้ประกาศขึ้นดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่ 2 ในปีนี้ ทำให้ภาพรวมการปรับดอกเบี้ยนโยบายขึ้น 0.50% เพื่อสอดรับกับทิศทางดอกเบี้ยขาขึ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ ทีเอ็มบีธนชาต ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบและยึดมั่นในแนวทางการช่วยเหลือและดูแลลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่จะใช้แนวทางการทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบค่อยเป็นค่อยไป เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถปรับตัวและบริหารจัดการสภาพคล่องได้

– ปรับอัตราดอกเบี้ย MRR หรือ Minimum Retail Rate สำหรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้น 0.20% ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นที่น้อยกว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

– ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MLR หรือ Minimum Loan Rate สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี 0.25%

– ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย MOR หรือ Minimum Overdraft Rate สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี ประเภทเงินเบิกเกินบัญชี 0.25% โดยการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 65